REGULAMIN

WSTĘP
1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.MILANDI.pl prowadzony jest przez Administratora:

OPTY
Jarosław Malinowski
Mieszka I 30
26-617 Radom
NIP: 796-266-23-40

Adres korespondencyjny:
MILANDI.PL
ul. Mieszka I 30
26-617 Radom

Kontakt:
Dział Obsługi Sklepu Internetowego
tel. 730 398 398

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu . Określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
6.Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem: www.MILANDI.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci elektronicznej – Internet.

2.Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a firmą OPTY Jarosław Malinowski.

3.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Nabywcą w sklepie internetowym może być:
- osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
- osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
b) telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: 730 398 398,
c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@milandi.pl

3. Zamówienia on-line oraz poprzez pocztę elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Jedynie zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00. Zamówienia złożone w piątek po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienia zostało złożone.
4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja Klienta.
Dopuszcza się sytuację złożenia zamówienia przez Klienta który nie jest zarejestrowany za pośrednictwem formularza zamówienia, zamówienie złożone jednak w taki sposób będzie potwierdzane telefonicznie.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

6. Realizacja zamówienia będzie dokonana pod warunkiem, że towar jest dostępny w sklepie lub u dostawców e-sklepu MILANDI. W przypadku braku towaru na magazynie, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję odnośnie sposobu jego realizacji tj: zgody na wydłużenie czasu jego realizacji, anulowania części lub całego zamówienia.

7. Klient może dokonać zmian w zamówieniu drogą e-mailową, korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, przed dokonaniem wysyłki.

8. Termin płatności to 7 dni, po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiony jest ponownie na sprzedaż. Kupujący otrzyma drogą e-mailową informację o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz e-sklepem MILANDI.PL umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

10. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili składania przez Klienta zamówienia. Prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na stronach sklepu lub też wprowadzania w nich zmian.

11. Prowadzący sklep internetowy: www.MILANDI.pl, wystawia dokument sprzedaży - paragon. Na życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.


DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
1. Zapłata za towar odbywa się poprzez wybór jednej z opcji przez Klienta:
a)tradycyjny przelew na rachunek bankowy firmy
b) karta płatnicza
c) e-przelew
d) gotówka przy odbiorze (za pobraniem)

Transakcje kartami płatniczymi i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany czas dostawy to 1 dzień roboczy lub 3 dni robocze, liczone od dnia następnego po nadaniu przesyłki.

Towary dostarczane są przez firmę spedycyjną DPD Polska lub usługi kurierskie firmy Inpost, „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz Pocztę Polską.

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

5. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: MILANDI.PL ul. Mieszka I 30, 26-617 Radom.

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w paczce oraz jest dostępny w naszej stronie w zakładce Wymiana i zwroty.

5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: MILANDI.PL ul. Mieszka I 30, 26-617 Radom niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że odeśle towar za pośrednictwem Paczkomatów korzystając ze strony szybkiezwroty.pl  Odsyłany do nas towar będący nadany jako przesyłka pobraniowa nie zostanie przyjęty.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE TOWARÓW
1. W przypadku gdy zamówiony towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem należy go niezwłocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać na adres sprzedawcy.

2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu na adres: MILANDI.PL l. Mieszka I 30, 26-617 Radom. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w barwach i odcieniach farbowanej skóry, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

WYMIANA TOWARU
1. Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wydania towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz Wymiany/Zwrotu.

2. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy z którymi był dostarczony, a w szczególności dowód zakupu oraz oryginalne opakowanie.

3. Klient może odesłać do nas towar w przypadku chęci zwrot lub wymiany za darmo za pośrednictwem paczkomatów korzystając ze strony szybkiezwroty.pl. W przypadku wyboru innej metody wysyłki towaru koszt odesłania towaru ponosi Klient. Odsyłany do nas towar będący nadany jako przesyłka pobraniowa nie zostanie przyjęty.

4. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. W sytuacji odwrotnej sprzedawca zwróci różnicę na wskazane przez Klienta konto.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

6.2. Każdy użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu. Uwagi należy zgłoszać pisemnie na adres podany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

6.3. Jeżeli Klient zapisał się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie go od nas otrzymywać drogą mailową.

6.4. Sklep MILANDI.PL ma możliwość stosowania Retargetingu Personalizoanego RTB w stosunku do użytkowników swojej strony internetowej.
Użytkownik ma możliwość wypisania się z tej techniki, co nastąpi po kliknięciu na link: http://www.rtbhouse.com/privacy/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).
Firma OPTY Jarosław Malinowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

7.2. Niniejszy Regulamin jest ważny począwszy od dnia uruchomienia działalności sklepu internetowego pod adresem: www.MILANDI.pl
 
7.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.MILANDI.pl/regulamin